Home
Klupkrant & Jaarverslagen
Mijn Klup
gitaar
 

Over Ons

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst heeft de Stichting  voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk De Klup aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
Hieronder vindt u alle gegevens betreffende de Stichting en de ANBI.

Naam:
Stichting voor gespecialiseerd vormings- en ontspanningswerk De Klup

RSIN nummer: 8051.06.741

Contactgegevens:
Mevrouw G. Tijssen-Kraal
Papaverhof 53
3772 GW BARNEVELD
Telefoon: 0342-490702
E-mail: geketijssenkraal@gmail.com

Bestuurssamenstelling
De heer G.H. Jolink (voorzitter)
Mevrouw G. Tijssen-Kraal (secretaris)
De heer A. van der Vliet (penningmeester)
Mevrouw H. van de Heg (lid)

 

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Reis- en overige kosten worden op
Declaratiebasis vergoed.

Beleidsplan, doelstelling en verslag van de uitgeoefende activiteiten
Door hier te klikken krijgt u inzicht in het beleidsplan, de doelstelling en het verslag van de uitgeoefende activiteiten.

 

Financiële verantwoording:

Door hier te klikken krijgt u inzage in de financiële verantwoording over het jaar 2012

© 2009-2018 De Klup Barneveld. Designed by Erwin de Haan. All rights reserved.